Zemědělské obchodní družstvo Borovany

 

Vodárenská 97, 373 12 Borovany

IČO: 00109207 DIČ: CZ00109207

Tel: 387 023 511

Email: info@zodborovany.cz

Datová schránka: r5tcx53

ČÍM SE ZABÝVÁME

Rostlinná výroba

Naše družstvo obhospodařuje celkem 2600 hektarů zemědělské půdy, z toho tvoří 1575 hektarů orná půda a 1025 hektarů louky a pastviny. Družstvo se specializuje na výrobu obilovin, především pšenice, ječmene a tritikale. Vzhledem k rozsáhlé živočišné výrobě se zaměřujeme na pěstování krmných plodin, hlavně jetelotrav a kukuřice na siláž. Tržní plodinou je řepka olejná, kterou pěstujeme na 240 hektarech půdy. O vlastní i pronajatou půdu se pečlivě staráme, pravidelně střídáme plodiny a díky chovu hospodářských zvířat vracíme do půdy veškeré potřebné živiny prostřednictvím statkových hnojiv.

Živočišná výroba

Družstvo se zabývá chovem skotu a drůbeže. Hlavní činností je výroba mléka, v moderních stájích chováme 600 ks dojnic s roční produkcí 4,5 mil. litrů. Na pastvinách máme 200 krav bez tržní produkce mléka. Vzhledem k neudržitelné situaci na trhu s vepřovým masem, kde české vepřové není schopno cenově konkurovat levným dovozům ze zemí s výrazně vyššími státními podporami do chovů prasat, jsme v roce 2022 jejich chov ukončili. Ve čtyřech odchovnách realizujeme výkrm kuřat. V areálu Borovany provozujeme malou porážku drůbeže, díky které můžeme zájemcům nabídnout kuchaná chlazená kuřata přímo od chovatele.

Závodní kuchyně

Provozujeme závodní kuchyni, která slouží jak zaměstnancům, tak široké veřejnosti. Zaměřujeme se na tradiční českou kuchyni. Cena oběda je 115,- Kč včetně polévky. Oběd je možné konzumovat v závodní jídelně či si ho ve vlastních nádobách odnést s sebou. V závodní kuchyni také vyrábíme houskové knedlíky, které dodáváme do místních restaurací. Cena 1 ks knedlíku o hmotnosti 600g je 35,-Kč.

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK

KONTAKTY

předseda představenstva
Ing. Jan Kouba
tel: 736670519
email: predseda@zodborovany.cz

místopředseda představenstva - vedoucí chovu drůbeže
Ing. Jindřich Kořínek
tel: 604204498
email: korinek@zodborovany.cz

správa pozemků
Ing. Aleš Vachuška
tel: 778980271
email: pozemky@zodborovany.cz


Ing. František Tůma
tel: 736670520
email: pozemky@zodborovany.cz

ekonomka
Ing. Iveta Schacherlová
tel: 778411334
email: ekonom@zodborovany.cz

hlavní mechanizátor
Josef Čada
tel: 778767969
email: mechanik@zodborovany.cz

hlavní zootechnik
Ing. Ondřej Kubala
tel: 778474530
email: zootechnik@zodborovany.cz

vedoucí závodní kuchyně
Jana Rojdlová
tel: 387023519, 778955601
email: info@zodborovany.cz

JÍDELNÍ LÍSTEK