AKTUALITY

Adresa

Zemědělské obchodní družstvo Borovany
Vodárenská 97
373 12 Borovany

Kontakt

tel.:387023511
tel.:604204498

Čím se zabýváme:

Živočišná výroba

 

 

Zabýváme se chovem skotu, prasat a drůbeže. Ve velkokapacitním kravínu s volným ustájením v Borovanech máme  580 dojnic s užitkovostí 7 400 litrů za rok a kus. Na pastvinách v Mladošovicích a Šalmanovicích se pase 180 ks krav bez tržní produkce mléka. Stav prasnic se pohybuje kolem 120 kusů. Prasnice se selaty jsou umístěny ve středisku Třebeč, žír je vykrmován ve středisku Sosní u Lišova. Naše družstvo provádí výkrm brojlerů ve čtyřech objektech - v Borovanech, v Hluboké u Borovan, v Nové Vsi nad Lužnicí a v Hranicích. V odchovně v Borovanech a v Hluboké u Borovan vykrmujeme tzv. pomalurostoucí farmářská kuřata. 

 

 

Rostlinná výroba

 

Naše družstvo hospodaří na výměře 2 700 hektarů, z toho je 1 550 hektarů orné půdy a 1 150 hektarů tvoří trvalé travní porosty. Specializujeme se na výrobu obilovin, tržní plodinou je řepka a pšenice ozimá. Vzhledem k vysokým stavům hospodářských zvířat věnujeme patřičnou pozornost krmným plodinám a loukám.

 

Komaxit - povrchová úprava kovů

V přidružené výrobě se zabýváme povrchovou úpravou kovů práškovými barvami, vypalovanými v peci. Jedná se o povrchovou úpravu s vysokým krytím, která zajistí odolnost proti vnějším přírodním a mechanickým vlivům. Tato metoda je vhodná pro úpravu povrchu kovového zábradlí, konstrukcí zimních zahrad, plotových dílů atd. Maximální možná velikost povrchově upravovaného dílu je dána velikostí vypalovací pece. V naší lakovně je max. velikost dílu:  3000 mm délka, 980 mm šířka a 1500 mm výška.

  

Závodní kuchyně

 

Závodní kuchyně je určena jak pro naše zaměstnance, tak pro širokou veřejnost. Vaříme v pracovní dny. Každý den kromě pátku jsou na výběr dvě hlavní jídla. Po vzájemné dohodě jsme schopni zajistit snídaně či večeře. Cena oběda ( polévka + hlavní chod ) je 80,- Kč. V jídelně je během oběda k dispozici nápoj. Obědy jsou vydávány od 11.00 do 13.00 hod. Dále vyrábíme houskové knedlíky, které si lze v naší jídelně zakoupit. Cena 1 ks baleného knedlíku o hmotnosti 640 g je 20,- Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Kontaktní formulářPředseda představenstva

Ing. Jindřich Kořínek
tel.:387981404
tel.:604204498

Místopředseda představenstva, hlavní agronom

Ing. Jan Kouba
tel.:387023502
tel.:736670519

Správa pozemků

Ing. František Tůma
tel.:387023503
tel.:736670520

Hlavní zootechnik

Ing. Ondřej Kubala
tel.:778474530

Ekonom

Ing. Iveta Schacherlová
tel.:387981404
tel.:778411334

Mechanizátor

Josef Čada
tel.:778767969

Komaxit

Karel Šnokhaus
tel.:387023514
tel.:736670521

Závodní kuchyně

Stanislava Koubová
tel.:387023519

Facebook

Jídelní lístek

Top