Zemědělské obchodní družstvo Borovany

 

Vodárenská 97, 373 12 Borovany

IČO: 00109207 DIČ: CZ00109207

Tel: 387 023 511

Email: info@zodborovany.cz

Datová schránka: r5tcx53

ČÍM SE ZABÝVÁME

Rostlinná výroba

Naše družstvo obhospodařuje celkem 2630 hektarů zemědělské půdy, z toho tvoří 1585 hektarů orná půda a 1045 hektarů louky a pastviny. Družstvo se specializuje na výrobu obilovin, především pšenice, ječmene a tritikale. Vzhledem k rozsáhlé živočišné výrobě se zaměřujeme na pěstování krmných plodin, hlavně jetelotrav a kukuřice na siláž. Tržní plodinou je řepka olejná, kterou pěstujeme na 240 hektarech půdy. O vlastní i pronajatou půdu se pečlivě staráme, pravidelně střídáme plodiny a díky chovu hospodářských zvířat vracíme do půdy veškeré potřebné živiny prostřednictvím statkových hnojiv.

Živočišná výroba

Družstvo se zabývá chovem skotu, prasat a drůbeže. Hlavní činností je výroba mléka, v moderních stájích chováme 600 ks dojnic s roční produkcí 4,5 mil. litrů. Na pastvinách máme 200 krav bez tržní produkce mléka. Vzhledem k neudržitelné situaci na trhu s vepřovým masem, kde české vepřové není schopno cenově konkurovat levným dovozům ze zemí s výrazně vyššími státními podporami do chovů prasat, jsme s těžkým srdcem přistoupili k postupnému útlumu chovu. Ve čtyřech odchovnách realizujeme výkrm kuřat na porážku. Maloodběratelům prodáváme živá farmářská kuřata, která jsou krmena 50 dnů. Koncem roku 2021 jsme v areálu Borovany zahájili provoz malé porážky drůbeže, abychom zájemcům mohli nabídnout již vykuchaná chlazená kuřata přímo od chovatele.

Závodní kuchyně

Provozujeme závodní kuchyni, která slouží jak zaměstnancům, tak široké veřejnosti. Zaměřujeme se na tradiční českou kuchyni. Cena oběda je 105,- Kč včetně polévky. Oběd je možné konzumovat v závodní jídelně či si ho ve vlastních nádobách odnést s sebou. V závodní kuchyni také vyrábíme houskové knedlíky, které dodáváme do místních restaurací. Cena 1 ks knedlíku o hmotnosti 620g je 35,-Kč.

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK

Práškové lakování - KOMAXIT

V přidružené výrobě provozujeme ruční práškovou lakovnu. Tato povrchová úprava spočívá v nanášení práškového plastu na materiál a následné vypálení výrobku ve vypalovací peci, jejíž teplota dosahuje až 220°C. Povrchová úprava KOMAXITEM je vhodná jak pro výrobky pro vnitřní, tak i pro venkovní používání. Výhodami je vysoká kvalita a odolnost povrchové úpravy, možnost volby barevného odstínu a dlouhá životnost takto upravených materiálů.

KONTAKTY

předseda představenstva
Ing. Jindřich Kořínek
tel: 604204498
email: predseda@zodborovany.cz

místopředseda představenstva - hlavní agronom
Ing. Jan Kouba
tel: 736670519
email: agronom@zodborovany.cz

správa pozemků
Ing. František Tůma
tel: 736670520
email: pozemky@zodborovany.cz

hlavní zootechnik
Ing. Ondřej Kubala
tel: 778474530
email: zootechnik@zodborovany.cz

ekonomka
Ing. Iveta Schacherlová
tel: 778411334
email: ekonom@zodborovany.cz

hlavní mechanizátor
Josef Čada
tel: 778767969
email: mechanik@zodborovany.cz

vedoucí závodní kuchyně
Stanislava Koubová
tel: 387023519, 778955601
email: info@zodborovany.cz

práškové lakování - KOMAXIT
Karel Šnokhaus
tel: 736670521
email: komaxit@zodborovany.cz

JÍDELNÍ LÍSTEK